Nacka kyrka tisdag 2 juni 2020 kl. 19:00

L-E. Larsson – Förklädd gud

Solister
Nacka Kyrkokör
Gunilla Werner, orgel
Per Rönnblom, dirigent
Fri entré

———————————————————————-