Nacka kyrka söndag 4 oktober 2020

Zoltan Kodaly – Missa brevis

Nacka Kammarkör och Nacka Kyrkokör tillsammans med Orkestern Filialen framför ”Missa brevis” av Zoltan Kodaly.
Vid samma konsert uruppförs Gabriella Gullins konsert för orgel, 17 blåsare och stråk.

—————————————————————————-

Nacka kyrka söndag 1 november 2020

W.A. Mozart – Requiem

Nacka Kammarkör och Nacka Kyrkokör tillsammans med solister och Kungliga Hovkapellet under ledning av Per Rönnblom framför mässan vid två tillfällen samma dag

—————————————————————————-