2018
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem. Allhelgonakonsert tillsammans med Nacka Kammarkör
Lars-Erik Larsson: Förklädd gud. Konsert med medlemmar ur Nacka kyrkas vuxenkörer
”I know that my redeemer liveth” Körkonsert med bl.a. Hallelujakören och andra satser ur Messias av G.F. Händel
”Oh for the wings of a dove”  Engelsk och tysk romantisk körmusik av Wesley, Parry, Stanford och Mendelssohn-Bartholdy.
Konsert i Nacka kyrka i samarbete med Oratorieföreningen VOX under ledning av Bengt Ollén

2017
Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem. Allhelgonakonsert tillsammans med Nacka Kammarkör
Svensk romantisk kyrkomusik 1880-1920, bl.a. August Söderman: Andeliga sånger
Franz Schubert: Mässa i G-dur och Wolfgang Amadeus Mozart: Mässa i B-dur
Anton Bruckner: Mässa i e-moll

2016
Wolfgang Amadeus Mozart: Stora mässan i c-moll
Stor kör sjunger à cappella
Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle

2015
Vi sjunger in advent
Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem
Joseph Haydn: Theresienmesse
Antonín Dvořák: Mässa i D-dur
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hear my prayer