Sedan hösten 2014 utgör Nacka Kyrkokör en fristående vuxenkör i Nacka församling. Per Rönnblom, organist och kantor leder även Nacka kyrkas båda andra vuxenkörer, Nacka Kammarkör och Nacka Vokalensemble.
Kyrkokören består av c:a 40 sångare i blandade åldrar. Vi sjunger på högmässor och ibland vid andra gudstjänster. Därutöver ger vi konserter med sakral repertoar. Kyrkokören samarbetar gärna med andra musikutövare, såsom Nacka Kammarkör.