Konsert i Nacka kyrka 28 januari 2018 kl. 17:00

Oh for the wings of a Dove

Musik av Felix Mendelssohn samt verk från engelsk guldålder

Nacka Kyrkokör
Oratoriekören VOX
Bengt Ollén, dirigent

 

__________________________________________________________________________________

Nacka kyrka fredag 30 mars kl. 18.00

Långfredagsmusik

Pernilla Ingvarsdotter, sopran
Margaretha Westerlind, mezzo
Damkör ur Nacka kyrkas vuxenkörer
Per Rönnblom, orgel

 

_________________________________________________________________________________

Nacka kyrka söndag 8 april kl. 18.00

I know that my redeemer liveth

Körkonsert i påsktid med bl.a. Hallelujakören och andra satser ur Messias av G.F. Händel

Nacka kyrkokör
Per Rönnblom, dirigent

Fri entré

_________________________________________________________________________________

Nacka kyrka torsdag 7 juni kl.19.30

Förklädd gud

av Lars-Erik Larsson
Svensk körlyrik

Nacka Kyrkas Vuxenkörer
Per Rönnblom, dirigent

Fri entré

 

_________________________________________________________________________________