Från Per Rönnbloms minnesord:
”Carl-Bertil Agnestig (1924-2019) var Nackas egen musikprofil sen sent 50 tal. Genom sina pedagogiska material nådde han ut över hela landet. Med Vi spelar piano, 1-3, mötte hans pedagogik snart sagt varje pianospelande ungdom och inom kyrkan kom diskankörsserien Diskanten 1-4 på 70-talet in i varje församlings notbibliotek.

I Nacka ordnade han i många år luciakonserter som blev nationella angelägenheter och begreppet Nacka musikklasser och Nacka flickkör var Carl-Bertils verk.

Två pärlor i psalmboken visar hans utsökta melodisinne, Sv ps 214b Lär mig att bedja av hjärtat och Sv ps 443 Dig vi lovsjunger ärar”.

1987 medverkade Nacka Oratoriekör (som senare bytte namn till Nacka Kammarkör) vid jubileumskonserten Nacka 100 år. Bl.a. gjordes två uruppföranden av nyskrivna verk av Carl-Bertil Agnestig, Tack o Gud för livets gåva (kör och orkester) samt Sanctus (kör a cappella).

Sanctus är tillägnad Nacka Oratoriekör.